Elektronická objednávka
Dodavatel:
IČO:
DIČ:
Odběratel:
Fakturační adresa:
Firma:
Ulice:
Město:
PSČ:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Odběratel:
Adresa dodání:
Firma:
Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kontaktní osoba:
V případě, že je fakturační adresa shodná s adresou dodání, nevyplňujte.
Zadejte Vámi požadované zboží:
Rozměry pilového pásu (v mm):
Kusů: Typové označení: Délka x Šířka x Tloušťka Dělení
zubů:

Tvar
zubů:

Rozvod
zubů:

x x mm

ZpZ
x x mm ZpZ
x x mm ZpZ
x x mm ZpZ
x x mm ZpZ
x x mm ZpZ

Požadovaný termín dodání:

Typové označení stroje:

(pokud je znám)
Vaše další požadavky a přání: